فضيلت‌هاي ناچيز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تا آن‌جا كه مربوط به تربيت بچه‌ها مي‌شود، فكر مي‌كنم كه به آن‌ها نبايد فضيلت‌هاي ناچيز، بلكه بايد فضيلت‌هاي بزرگ را آموخت. نه صرفه‌جويي را؛ كه سخاوت را و بي‌تفاوتي نسبت به پول را. نه احتياط را؛ كه شهامت و حقير شمردن خط را. نه زيركي را؛ كه صراحت و عشق به واقعيت را. نه سياست بازي را؛ كه عشق به همنوع و فداكاري را. نه آرزوي توفيق را؛ كه آرزوي بودن و دانستن را.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: