فن و هنر عكاسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فن و هنر عكاسي رساله‌اي است در تشريح مباني عكاسي براي علاقه‌مندان و آغازكنندگان راه.... توجه اصلي نويسنده به عكاسي سياه و سفيد است، كه خود با آن بزرگ شده، به آن خو كرده، و آن را عزيز و گرامي مي‌دارد. حسن بزرگ كتاب، سادگي و مفهوم بودن مطالب آن است. نويسنده.... آنچه بر سبيل راهنمايي مي‌گويد نكته‌هايي است كه خود در عمل به آنها برخورده و با برخورداري از پشتوانه تجربي ‹‹تجربه›› .... به خوانندگان عرضه مي‌كند.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: