قصه‌هاي مجيد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مجيد اين قدر حرف نزن. روده‌هات باد مي‌كنه،ها! آدمي كه زياد حرف مي‌زنه به چرت و پرت مي‌افته. واي كله‌ام، پكيد! از بس حرف زدي و قصه بافتي خسته نشدي؟ مگر كله «چغوك» خوردي؟ بسه ديگه. بلند شو. برو پي كارت. چشم، رو دو تا چشمم. آها، دهنم را بستم قلمم رو هم گذاشتم تو جيبم، خوبه بي‌بي؟ راضي شدي؟

قیمت محصول:

97,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: