كارشناس


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تمام كمدي‌هاي نارايان رنگي از اندوه دارند. طنز لطيف و فقدان اعتراض در اين آثار به ياد ما مي‌آورد كه در غرب كنوني آفرينش كمدي تا چه حد دشوار است- نوشتن لوده‌بازي يا قطعات بي بند و بار و جنجالي و هجو‌آميز سهل است- اما كمدي به چارچوب قرارداد اجتماعي نيرومندي نياز دارد كه نويسنده از طريق آن در عين همدردي با قهرمانانش، خود را درگير حوادث نمي‌كند. "گراهام گرين" به نظرم نارايان واقعا اهميت زيادي دارد. تاثير او را نبايد دست كم گرفت. آدم‌هاي زيادي را مي‌شناسم كه تحت تاثير چيزي كوچك، اما پر اهميت از داستان‌هاي او قرار گرفته‌اند و آرزو دارند مثل او بنويسند..... از استادي و از كمدي نارايان با خبريم، اينها خصوصياتي در خور تحسينند. بايد از او با احترام ياد كرد. "و. س. نارايان"
كلمات كليدي: ادبيات و داستان، معاصر، ر.ك.نارايان، مهدي غبرايي

قیمت محصول:

5,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: