كسي مي‌آيد (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

"زبان يعني ـ به نوبت ـ يك چيز و دقيقا خلافش و باز يك چيز ديگر." شوهر: تو خوب مي‌دانستي كه كسي مي‌آيد من هم به نوعي اين را مي‌دانستم اما نمي‌خواستم بدانم و تو هميشه مي‌دانستي

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: