كشف ذهن (نيچه هايدگر و بوبر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

جلد نخست اين سه‌گانه به احوال و آراي گوته و كانت و هگل اختصاص يافته بود كه قهرمان آن گوته معرفي شده بود. اينك ترجمه اين مجله پيش‌روست و به احوال و عقايد نيچه و هايدگر و بوبو مي‌پردازد. اين سه تن براي فارسي زبانان آشنايند زيرا يا متون نوشته‌هاي ايشان يا كتبي در وصف ايشان به فارسي درآمده است. از اين سه تن مشهورترين، نيچه است و البته نافذترين، هايدگر، بوبو اندكي غريب‌تر به نظر مي‌آيد. بي‌شك بايد هايدگر را بزرگ‌ترين فيلسوف قرن بيستم دانست نه از آن حيث كه باب روز است و مد، بلكه به اين سبب كه تاثيري شگرف بر همگان داشت. بسياري از انديشمندان را مي‌توان به هايدگر اما هايدگر را بايد به خود وي شناخت.

قیمت محصول:

82,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: