كوتاه‌ترين داستان‌هاي كوتاه جهان (داستان‌هاي 55 كلمه) داستان‌هايي از قتل عشق وحشت هراس


:ویژگی‌های محصول


شرح:

لقمه ديرهنگام. بيلي دزده كيف مي‌كرد كه ساعت كارش كم است. يك روز صبح از زير حفاظي خزيد و وارد خانه‌اي شد. جنس‌هاي سبك‌وزن و قيمتي را توي ماشين خودش پر كرد. آخرين باري كه رفت تو مي‌خواست جلو تلويزيون لقمه‌اي غذا بخورد و توي خانه‌اي كه يك بار سم زده بودند تا دوباره بيايند و سم‌پاشي كنند، خوابش برد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: