ليسيستراتا و تسموفوريازوس (مجموعه كمدي‌هاي آريستوفان) نمايش‌نامه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سرآهنگ پيرمردان: آه عزيز دلبر؟ نه، نه،‌ مي‌گويم آن دختر گستاخ! زئوس، اي خداي آسمان‌ها! آيا تو نمي‌تواني گردبادي برپا كني، همه زن‌ها را به هوا بلند كني و بچرخاني، بعد همه را به زيرافكني؟ پيك: بگو، كجا مي‌توانم مجلس سنا و پيرايتن‌ها را پيدا كنم؟ حامل پيغامي هستم. ريش‌سفيد: تو انساني يا يك «پرياپوس»؟ پيك: احمق نباش!‌ البته كه من پيكي هستم و براي عقد صلح از اسپارت مي‌آيم. به دو برادر سوگند! بشر، ديوانه‌اي ديرينه است.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: