مباني فلسفه هنر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چه چيز تابلو ونوس بوتيچلي را زيبا مي‌سازد؟ آيا مي‌توانيم در بحث درباره‌ آثار هنري از معني و صدق سخن گوييم؟ آيا آگاهي از قصد هنرمند يا پديدآورنده براي درك يك اثر هنري لازم است يا هر اثر هنري، پس از آفريده شدن، از آفريدگار خود مستقل مي‌شود و بر پاي خود مي‌ايستد؟ هنگامي كه يك اثر هنري را نقد مي‌كنيم چه نوع داوري انجام مي‌دهيم؟ آيا تفسيرها و ارزيابي‌هاي نقادانه قابل توجيه و برهان پذيرند؟ آيا در نقد آثار هنري، مسائل اخلاقي و اجتماعي نيز بايسته‌ توجهند؟ خانم آن شپرد، كه از استادان طراز نخست رشته‌ فلسفه‌ هنر است، در اين كتاب اساسي‌ترين و در عين حال پيچيده‌ترين مسائل مربوط به اين رشته را طرح مي‌كند و ژرف‌گرانه به تجزيه‌ و تحليل مطالب مورد بحث مي‌پردازد. نظريه‌هاي گوناگون را درباره‌ ويژگي‌هاي مشترك هنرها تشريح مي‌كند و آراء انديشه‌هاي فيلسوفان بزرگ را كه به تعبير و تاويل آثار هنري روي كرده‌اند، با بياني روشن به بحث ‌و نقادي مي‌كشد. از جمله‌ موضوعات بسيار نكته‌آموز اين كتاب تجزيه‌ و تحليل داوري‌هاي هنر شناختي است كه هنگام رويارويي با هر اثر هنري مانند يك تابلوي نقاشي، يك بناي تاريخي، يك قطعه موسيقي با يك اثر ادبي به عمل مي‌آوريم.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: