مباني و پايه هنرهاي تجسمي در مدرسه بازل سوئيس


:ویژگی‌های محصول


شرح:

برنامة مباني طراحي در مدرسة بازل سوئيس، نوعي برنامة آموزش بنياني در هنر و طراحي است. اين برنامة آموزشي از يك سلسله دوره‌هاي مرتبط و داراي اهميت يكسان تشكيل مي‌شوند. از موضوعات درسي اين برنامه مي‌توان به تمرين‌هايي در عرصة فرم، زيباشناسي و مفاهيم اشاره كردكه جملگي به منتظور تعميق حساسيت بصري و تاكتيكي، ادراك صوري، مهارت و چيرگي در بهره‌گيري از دست‌ها و درك شفاف فرايندهاي خلاقانه و شكوفايي استعدادهاي فردي هنرجويان طراحي شده‌اند. در اين برنامه امكان انتخاب يكي از رشته‌هاي آموزش تخصصي طراحي گرافيك، عكاسي، طراحي حروف، طلاسازي، سفال‌گري، هنرهاي زيبا، مجسمه‌سازي و ديگر رشته‌هاي مرتبط با اين رشته‌ها را به هنرجويان مي‌دهد. در اين مجموعه معيارهاي برنامة اين مدرسه به صورت خلاصه بيان شده و مراحل كار، به شكلي گويا و قابل فهم به صورت مرحله‌اي تشريح شده است.

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: