مجموعه آثار احمد شاملو 2 (ترجمه اشعار شاعران جهان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رهروان سپيده‌دمان و بامدادانيم رهروان خورشيدها و سحرگاهانيم نه از شب‌مان پروايي‌ست نه از روزگاران غمزده و نه از ظلمات ما را كه رهروان خورشيدها و سحرگاهانيم

قیمت محصول:

110,000 تومان


نظرات شما: