مجموعه نامرئي (داستان‌هاي كوتاه از نويسندگان آلماني‌زبان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

. . . و اثر پر رنج به پايان رسيد. شايد چندان خوب از كار درنيامد، اما به هر حال به پايان رسيد. و چون كار پايان گزفت ، نگاهش كن، به راستي كه خوب هم بود. و از جان او، از عرصه موسيقي و پندار، آثار تازه‌اي سر برآوردند، هياكلي اثيري و نوراني كه معجزه‌گون و آسماني‌صفت، از سرچشمه پايان‌ناپذيري كه موطنشان بود خبر مي‌دادند. درست به‌سان صدف كه آواي دريايي را كه از آن صيدش كرده‌اند در دل خود دارد. توماس مان

قیمت محصول:

68,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: