محاكمه تقديم به فرانتس كافكا (مجموعه داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«هاندكه» سبك خاص خود را دارد. فصل مشترك اغلب داستان‌هاي اين مجموعه تصويربرداري از وقايع است، از آنچه هست و آنچه مي‌شود. او در اين داستان‌ها كه محصول سال‌هاي جواني اوست، به نوعي ستيز با قواعد متداول زمان خود مي‌پردازد. با اين حال، خواننده امروزي هم اين سياق را در تضاد با قوانين جا افتاده و تعريف شده زباني مي‌يابد؛ هر چند كه مي‌دانيم اين اثر ترجمه است.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: