مردي كه مي‌خندد (گالينگور)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هنگام طوفان مخصوصا طوفان برف. شب و دريا در هم آميخته و به شكل مه غليظي در مي‌آيند. كشتي در دنيايي مه‌آلود دستخوش گردباد، به هر طرف رانده مي شد. بدون آنكه نقطه اتكا،‌ وسيله برگشتن از راه منحرف يا توقف داشته باشد،‌ در ميان افق نامرئي و عقب سر تيره و تار پيش مي‌رفت.

قیمت محصول:

140,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: