مرگ قسطي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب يك رمان و مضمون داستاني آن شرح رويدادهاي هجده سالِ اول زندگي قهرمان كتاب است. نويسندة اين اثر،«لويي فردينان سلين»، نوآورترين نويسندة قرن بيستم فرانسه و يكي از تأثيرگذارترين رمان‌نويسان دوران معاصر غرب است. «مرگ قسطي» داستان فقر و فلاكتي است كه سلين در بچگي‌اش با آن دست و پنجه ‌نرم كرده. اين رمان آن‌قدر تلخ است، اين‌طور به نظر ميرسد كه در هر صفحه، يك سلين ‌عصباني دارد قصه آن روزهاي تاريك را مي‌گويد. سلين در اين كتاب درباره كودكي خود نوشت و باز لحن عاميانه و متفاوت ادبيات فرانسه را دچار شوك كرد. سلين ميگفت: «من همان‌طوري مينويسم كه حس مي‌كنم... از من خرده ميگيرند كه بد دهنم و زبان بي ادبانه دارم... از بي رحمي و خشونت دائمي كتاب‌هايم انتقاد ميكنند... چه كنم؟ اين دنيا ذاتش را عوض كند من هم سبكم را عوض مي‌كنم». او فقط دنيا را همان‌طوري نشان ميداد كه مي‌ديد.

قیمت محصول:

177,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: