مستاجر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

او سعي كرده بود فرار كند، همسايه‌ها هم متقابلا دست به ضد حمله زده بودند. آن‌ها براي رسيدن به اهدافشان، ترديدي در دست زدن به اعمال خشونت‌آميز نكرده بودند. ترلكوفسكي هم چه مي‌‌خواست و چه نمي‌خواست، بايد به سيمون شول تبديل مي‌شد. آن‌ها گزينه ديگري برايش نگذاشته بودند.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: