معنويت در هنر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب اثري است پيشتاز در جنبشي كه هدفش رهايي هنر از قيدهاي سنتي و واقعيت مادي بود و يكي از مهم‌ترين اسناد تاريخچه هنر مدرن است. نويسنده كتاب، نقاش مشهور غير عيني واسيلي كاندينسكي تئوري نقاشي خود را تشريح مي‌كند و ايده‌هايي را كه بر بسياري از ديگر هنرمندان آن دوره نفوذ داشت، تبلور مي‌بخشد.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: