مكتب‌هاي ادبي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب مكتب‌هاي ادبي سنتي اروپايي به نحو تازه‌اي توضيح داده شده است اما به مكتب‌هاي جديد چون اگزيستانسياليسم، پست‌مدرنيسم، رئاليسم جادويي... هم پرداخته شده است. در همه اين موارد، مقايسه‌هايي بين اصل اين مكاتب و آنچه در ادبيات فارسي اتفاق افتاده، صورت گرفته است. نمونه‌هايي از رمان‌هاي معروف هر مكتب روايت و در مواردي تفسير شده است. ديگر از مباحث تازه كتاب بحث در مفاهيم سبك، نوع و مكتب است.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: