مي‌نار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زمانه با آرتوش ناسازگار است و او هم براي رسيدن به آرزويش راهي پرفراز و نشيب در پيش دارد. رازهاي ناگفته تاريخ معاضر چاشني اين رمان است. شور، شيرين، گس و مي‌خوش است. اناري كه در اين خم به مي روايت رسيده. مي‌نار داستاني است كه روسري زنان جنوبي را تا اصفهان و خرمشهر به هم پيوند مي‌دهد. ياقوت دانه‌هاي سرخ، نماد عشق و تراژدي مي‌شوند و جام خون‌رنگ ايثار و مقاومت را لبريز مي‌كنند. اينجاست كه بايد گفت: «گر مرد رهي درست پيمان باش!» محمداسماعيل حاجي‌عليان در اثر جديد خود، دفاع مقدس را مضنون كارش قرار داده است.

قیمت محصول:

73,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: