نظريه‌هاي رمان (از رئاليسم تا پسامدرنيسم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رمان شكلي از ادبيات داستاني است كه در ادبيات كهن ما سابقه ندارد و از حدود يك قرن پيش به اين سو به ادبيات فارسي راه پيدا كرده است. با اين همه، رمان امروزه جزو پرطرفدارترين ژانرهاي ادبي در كشور ما است. فهم كامل تكنيك‌هاي رمان، با آگاهي از شالوده‌هاي نظري آن ميسر مي‌شود. كتاب حاضر مباني نظري رمان را براي خواننده روشن مي‌كند. رمان چيست و چه تفاوتي با ساير داستان‌هاي مطول دارد؟ نخستين رمان‌ها از چه زماني و به قلم كدام نويسندگان نوشته شدند؟ رمان رئاليستي چيست؟ چه رماني با كدام ويژگي‌ها را " رمان مدرن" مي‌ناميم؟ " رمان پسامدرن" از چه زماني نوشته شد و چه ويژگي‌هايي دارد؟ در كتاب حاضر كوشيده مي‌شود تا به اين سؤال‌ها و پرسش‌هاي مشابه درباره‌ي ماهيت رمان و سير تحولات آن پاسخ داده شود. در فصل‌هاي مختلف اين كتاب، نظريه‌هاي رمان (از زمان پيدايش رمان در قرن هجدهم تا دوره‌ي معاصر) به تفصيل و با اشاره به مشهورترين رمان‌هاي نويسندگان جهان توضيح داده مي‌شوند. در اين توضيحات، هم فنون نگارشي رمان مورد بررسي قرار مي‌گيرند و هم اصطلاحات ادبي رايج درباره‌ي رمان شرح داده مي‌شوند. همچنين مترجم زيرنوشت‌ها فراواني را براي روشن ساختن معناي اصطلاحات ادبي يا براي توضيح بيشتر درباره‌ي محتواي رمان‌هاي مورد اشاره در متن كتاب افزوده است تا بحث‌هاي كتاب حاضر براي خواننده هرچه بيشتر فهميدني شوند.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: