نقد ادبي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اميدوارم اين كتاب خوانندگان را تحريك كند كه براي بررسي آثار ادبي به روش‌ها و فرضيه‌هاي موجود ادبي و فلسفي رو آورند يا خود فرضيه هايي ابداع كنند. امروزه در عرصه تحقيقات ادبي ديگر فقط بحث محقق ادبي مطرح نيست بلكه شايد نظريه‌پردازي مهم‌تر باشد چنان كه امروزه در غرب تكيه بر آن است.

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: