نقش‌مايه‌هاي ايراني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وصف ساده نقش‌مايه دشوار است. چكيده و بي‌پيرايه نقش زدن، موجز و مجرد جوهر وجود را شكل دادن، همانا رسيدن به بيان ساده نقش‌مايه است. و البته نقش‌مايه نه به معني جزئي از كل بلكه به معني از كل به جز رسيدن - جزئي كه تمام صفات و خصوصيات كل را داراست. در اين كتاب تلاش بر آن بوده تا در حد امكان گوشه‌اي از دقت و توجه هنرمندان ايراني در دوره‌هاي مختلف تاريخ كه سعي در ساده كردن مفاهيم والا داشته‌اند و حاصل ذوق و سليقه و هنر آن‌ها در طي ساليان متمادي به شكل‌هايي ساده و پرمايه در دفتر تاريخ هنر به يادگار مانده است، بازسازي و سامان‌دهي شود.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: