نور ماه بر درختان كاج (ذن هايكو)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مثل گل نيلوفر چه با سرعت مي‌گذرد زندگي‌ام امروز...؟ آه اي پروانه رويايت چيست وقت بال‌زدن راه مي‌روم سايه‌ام در كنارم به تماشاي ماه

قیمت محصول:

8,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: