نيمه غايب


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دستمايه‌ي رمان «نيمه غايب» زندگي پنج تن از نسل جوان و جواني پشت سر گذاشته‌ي امروز، در دانشگاه و ميان كشاكش‌هاي سال‌هاي دهه‌ي شصت است؛ به خاطر قرارگرفتن در اين موقعيت تاريخي است كه عشق براي آنان نه فقط مواجه با تنگناهاي بيروني، كه رودررو شدن با درون و گذشته‌ي خود نيز هست. آن‌ها چه در خانواده‌اي سنتي در تهران بزرگ شده باشند يا در باغ‌ها و شاليزارهاي شمال، در خيابان‌هاي نيويورك غريبگي را تجربه كرده باشند، يا معلق ميان دوست داشتن‌ها در سفر مدام بوده باشند، و يا حتي اگر كودكي‌هايشان راخود مادري كرده باشند، همگي سرگشته‌ي جست‌وجوي نيمه‌ي غايب خويشند؛

قیمت محصول:

64,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: