هذيان‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر يك از هشت بخش كتاب شايد پاره‌هايي باشند از يك كابوس بزرگ كه مجموعه كلي را شكل مي‌دهند. خواننده‌اي كه با ساير آثار بكت آشنايي ولو سطحي داشته باشد، در درك اين متن‌ها با مشكل كمتري مواجه خواهد شد؛ چه در يكايك سطرهاي كتاب، اشارت‌هايي به نوشته‌هاي قبلي بكت پنهان است. در اين اثر، نويسنده از روي عمد و به دليلي كه بر دوستدارانش پوشيده نيست، ساختار نحوي نوشته‌ها را در هم ريخته و با خلق اثري غيرمنسجم،‌ به شيوه‌اي نوين از داستان‌نويسي دست يافته است.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: