هم‌نام


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هم‌نام يك داستان تاثيرگذار خانوادگي است با درونمايه‌اي از دغدغه‌هاي هميشگي لاهيري: تجربه مهاجرت، تضاد فرهنگ‌ها و پيوندهاي گسسته بين نسل‌ها. آشوك و آشيما از كلكته به آمريكا مي‌روند و مي‌كوشند خود را با دنياي جديد وفق دهند. گرچه آشيما ساليان درازي در آرزوي وطنش حسرت مي‌خورد. پسرشان، گوگول گانگولي، به دنيا مي‌آيد و خواننده در طول رمان شاهد بزرگ‌شدن او و رويارويي‌اش به دنياست: گرفتاري در بند وفاداري، تغيير مسير زندگي و ماجراهاي ويرانگر عاطفي. لاهيري با نگاهي نافذ و همدلانه انتظاراتي را كه والدينمان از ما دارند مي‌كاود و به تصوير مي‌كشد؛ انتظاراتي كه با آن مي‌توانيم بفهميم چه كسي هستيم.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: