هنرمندي از جهان شناور


:ویژگی‌های محصول


شرح:

... در طول اين سال‌ها نكات زيادي آموخته‌ام. از تفكر درباره جهان عيش، و تشخيص زيبايي شكننده آن، بسيار آموخته‌ام. اما حالا احساس مي‌كنم وقتش رسيده كه به مسائل ديگر بپردازم. سنسه، عقيده من اين است كه در زمانه دشواري مثل اين، هنرمندان بايد بياموزند براي چيزهاي ملموس‌تري ارزش قائل شوند، نه آن چيزهاي لذت‌بخشي كه با نور صبحگاهي ناپديد مي‌شوند. لازم نيست هميشه هنرمندان، جهاني منحط و بسته را اشغال كنند. ضمير من، سنسه، به من مي‌گويد كه نمي‌توانم براي ابد هنرمندي از جهان شناور باقي بمانم...

قیمت محصول:

54,400 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: