هنر نمايش‌نويسي جنگ (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«داويد لسكو» در اين كتاب بحران درام در قرن نوزدهم و بيستم را از زاوية خاصي مطرح مي‌كند: نمايشنامه‌نويسي جنگ از كلايست يا موللر و باند. وي نمايشنامه‌هايي از ده نمايشنامه‌نويس مدرن و معاصر را تحليل مي‌كند و به مقابلة آنها با تئوري‌ها و فلسفه‌هاي بزرگ جنگ- سون‌تسو، ماكياول، كلوسويتز، مائوتسه تونگ، فوكو- مي‌پردازد و با تفكر روي تئاتر و انديشة برشت است كه دو مقولة اصلي اين نوع آثار را از هم تفكيك مي‌كند: نمايشنامه نويسي ”عمل جنگي“ و نمايشنامه نويسي ”حالت جنگي“ كه دومي امروزه بيشتر روي صحنه مي‌آيد.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: