هنر چين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چين، در سرتاسر تاريخ طولاني ثبت شده‌اش، توانسته‌ مرزهايش را تقريبا بدون آنكه خود به تهاجمي دست زند حفظ كند. اين امر مسلم كه هم ادبيات و هم هنرها در چين در طي چندين هزاره وابستگي متقابل بسيار چشم‌گيري داشته‌اند، خود مويد اين نظر است كه فرهنگ چين نيز به همين اندازه عاري از گسست بوده است. با اين همه، فرهنگ چيني كه تجلي آن را در هنرها و هنرهاي كاربردي مي‌يابيم، سنتي ناب و خالص نبوده است.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: