هيولاي هاوكلاين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دوشيزه‌هاي هاوكلاين همراه گرير و كامرون نشستند پشت ميز و شروع كردند به گفتن حكايت هيولاي هاوكلاين. دوشيزه هاوكلاين گفت اين خانه را پدرمان ساخت. دوشيزه‌ هاوكلاين ديگر گفت او يك دانشمند بود كه در هاروارد درس مي‌داد. كامرون گفت بله، آنجا بوده‌ايم. هاوايي بوده‌ايم. گرير گفت آنجا كه شرق نيست. كامرون گفت مگر چيني‌ها اهل چين نيستند كه در شرق است؟ گرير گفت اين مثل آن نيست. سنت‌لوييس و شيكاگو شرق است. جاهايي مثل اين‌ها. كامرون گفت منظورت آن يكي شرق است. گرير گفت بله، آن يكي شرق دوشيزه هاوكلاين سعي كرد به بحث اصلي برگردد كه مربوط مي‌شد به هيولايي كه در غارهاي يخي زير خانه آنها زندگي مي‌كرد، هيولا-...

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: