وانهاده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زني كه داستان پيرامون ماجراي او بنا شده، زني است ساده و معمولي، كه گرچه با كنجكاوي مي‌توان دريافت كه دوبووار گوشه‌هاي پراكنده‌اي از زندگي خود را در سرگذشت او گنجانيده است، اما در مجموع اين زن شباهتي به سيمون دوبووار روشن‌فكر و صاحب‌قلم و پرآوازه ندارد.

قیمت محصول:

28,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: