وضعيت آخر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وضعيت آخر حاصل جستجويي است كه در جهت يافتن جواب براي مردمي است كه هميشه سوال مي‌كنند و مي‌خواهند بدانند كه مغز و فكر آدمي چگونه كار مي‌كند. اين كتاب شامل پژوهش‌هاي سه ساله طبابت و در برگيرنده همه تحقيقات نويسنده است كه با روش تحليل رفتار متقابل درباره مسائل شخصي و اجتماعي سخن مي‌گويد.اين كتاب در بخش بوي كاغذ در سايت متمم معرفي شده است.

قیمت محصول:

92,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: