وقتي از عشق حرف مي‌زنيم (مجموعه داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ريموند كارور داستان‌نويس معاصر آمريكايي كه در ايران و در نزد اهل ادب چهره اي شناخته شده است در داستان‌هاي خود همواره با نگاهي ريزبين و جزئي‌نگر به محيط اطراف و اجتماع پيرامون خويش نظر مي‌كند. مجموعه حاضر تعدادي از مهم‌ترين داستان‌هاي اين نويسنده را دربر مي‌گيرد.

قیمت محصول:

52,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: