ويتسك (نمايش‌نامه‌اي از گئورگ بوشنر) نمايش‌نامه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

"ويتسك" با تصوير كردن اتفاقي مكرر، اما تا هميشه رعب‌آور، پايان روياي جامعه‌ي آرماني را علني مي‌سازد. اكنون نجات دهنده‌اي در كار نيست تا ماريا پايش را بشويد و رستگار شود. و ويتسك، مرد كارد به دست، خود قرباني ديگري است؛ قرباني جامعه‌اي كه خيانت و آزار به هنجارترين منش آن است".

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: