يكي مثل هيچ‌كس


:ویژگی‌های محصول


شرح:

لبخندش كم‌كم جمع شد و تنها تبسمي زيبا به نمايش گذاشت. قدم‌هاي رفته را بازگشتم و خيره در نگاهش، دستم را روي دست‌هايش گذاشتم و ماگ دورنگي را كه حالا بيشتر از قبل دوستش داشتم، در ميان دستش فشردم. - اميرعلي تو يكي هستي كه مثل هيچ‌كس نيست. رنگ عشق را در چشم‌هايش ديدم! رنگي كه شبيه هيچ رنگي نبود. رنگي كه تنها با چشم دل ديده مي‌شد. بزاقش را فرو داد. - مطمئني؟ پلك‌هايم را براي تاييد، يك مرتبه روي هم گذاشتم. - مطمئنم.

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: