پارسيان و من (كاخ اژدها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در نخستين رمان اسطوره‌اي ايران، اردشير نوجواني ست كه از جهان معاصر، گام بر زمان مي‌نهد و سر از زمانه‌ي ضحاك ماردوش (آژي دهاك) برون مي‌آورد. او با نگاهي امروزين و ايراني و انساني، زندگي در آن دوران را تجربه مي‌كند و در كنار كاوه و فريدون و ايرج و ... با همه زواياي اين بزرگ‌ترين ماجراي اسطوره‌اي تاريخ بشر آشنا مي‌شود. هستي او در مسير اين حركت در زمان، متحول و براي رستاخيزي راستين و نهايي آماده مي‌شود.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: