پاييز پدرسالار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر چه طول عمر بيشتر باشد، باز هم انسان تصور مي‌كند كارهاي بسياري را هنوز انجام نداده است و بايد فرصت بيشتري اعطا شود تا مسئوليت‌ها را به انجام برساند. ...و ماجراي پدر سالار نيز، اين گونه است. به راستي كسي نمي‌دانست و نمي‌داند او چند سال زندگي و چند سال فرمانروايي كرد. عده‌اي بر اين باور بودند كه او 3 بار ظهور ستاره دنباله‌دار را كه در هر سده يك بار پديدار مي‌شود، ديده است، ولي نه تنها شخص پدر سالار، كه همه مردم كشورش، فقدان او را دور از انصاف مي‌دانستند. او ناجي كشور بود و تا آخرين لحظات زندگي كوشيد حرمت چنين لقبي را پاس دارد و وجاهت ملي خود را حفظ كند. هر چند قدرت‌هاي بزرگ منطقه‌اي از هجوم‌هاي متوالي و استفاده از ترفندهاي گوناگون را در برنامه داشتند و در مواردي او را به استيصال كشاندند، ولي موفقيت چنداني، جز انتقال دريا، به دست نياوردند.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: