پدران و پسران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فكر اصلي كه در اين كتاب، در ضمن يك داستان طبيعي و ساده پرورانده شده است، عبارت است از نفاق و جدال بين دو نسل پير و جوان و طبقات مختلف اجتماع. در اين رمان، تورگينف درصدد برآمد كه از تمام تجربيات و مشهودات خويش در اين خصوص استفاده كند و سوء‌تفاهمي كه بين گروه‌هاي مختلف اجتماع و نسل‌هاي پير و جوان و نظريه‌هاي گوناگون ايجاد شده بود، به صورت داستاني شيرين در كتاب خود ضبط كند و طريقي براي ايجاد زندگاني مطبوع و سعادت‌مند بيابد.

قیمت محصول:

36,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: