پرده آخر (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين سومين اثري است كه از "سسبرون" (پس از يك رمان و يك نمايش‌نامه) به فارسي برگردانده و منتشر شده است. وي در اين اثر بر آن است موقعيت‌هاي انساني فراتر از آرمان‌ها و ايدئولوژي‌هاي سياسي را به تصوير بكشد؛ بدان سان كه رودررويي يك محكوم و يك مامور، به دليل سرشت انساني مشتركشان، زندگي هر دو را دگرگون مي‌كند.

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: