پرومته از بندرسته (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پرسي بيسش شلي پرومته از بندر رسته را در دوران اوليه شباب كه لبريز از احساسات و عشق و اوج افكار شاعرانه بود به رشته تحرير درآورد در اين سن پختگي او از نحوه برداشت از زندگي كه حاوي دقايق و پر از تامل و تعمق است ميان بيت بيت اشعار غنايي او به چشم ‌مي‌خورد به طوري كه به حق او را جزء مفاخر ادب و نويسندگان و متفكرين به نام جاي دادند. شناخت جايگاه واقعي انسان پايمردي و استواري در برابر زندگي فريبنده ما متزلزل براي شلي قابل درك بود و بدين مقام والا ارج مي‌نهد. پرومته از بند رسته سرشار از ذوق و جذبه و ژرف‌انديشي است كه در هاله‌اي از پيچيدگي چون شخصيت خود شلي محو مي‌شود. و تارهاي روح انسان را به ارتعاش درمي‌آورد.

قیمت محصول:

1,800 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: