پندراگن (ويروس واقعيت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

واقعيت مجازي؟ قلمروي ويلاكس در اوج آرامش و هماهنگي است. بابي پندراگن پانزده ساله در تعقيب سنت دين شيطان صفت، وارد اين قلمرو مي‌شود ولي در مي‌يابد كه ويلاكس در صلح و آرامش است چرا كه خلوت و متروك شده است. ساكنان ويلاكس به راهي دست يافته‌اند كه از آن طريق مي‌توانند وارد سرزمين آرزوهايشان شوند و در آن‌جا هر كسي كه مي‌خواهند، باشند و در هر جايي كه مي‌خواهند زندگي كنند، در حالي كه بدنشان در جاي ثابتي قرار دارد. ذهنشان به گستره تخيلاتشان مي‌گريزد. بابي كه تازه مبارزه با سنت دين در زمين سال 1937 برگشته، اطمينان دارد كه مي‌تواند نقشه‌هاي احتمالي سنت دين براي اين جهان را نقش بر آب كند. اما آيا بابي پس از ورود به اين جهان مجازي، ياراي مقاومت در برابر وسوسه اين واقعيت‌گريزي بي‌حد و مرز را دارد؟

قیمت محصول:

28,000 تومان


نظرات شما: