چرم ساغري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين رمان، شايد بيش از هر اثر ديگر بالزاك، روح بدبيني نويسنده منعكس گشته است. بالزاك اين اثر را در يكصد و بيست‌ و پنج سال پيش، يعني در سال 1831 ميلادي نوشته است. ولي بسياري از مسائلي كه بدان اشاره مي‌كند براي زمان حاضر نيز تازگي دارد و ميتواند آموزنده باشد.

قیمت محصول:

72,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: