ژرفاي سرمه‌اي (مجموعه داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

حالا وقت جملات آماده اصلي است. كمي من و من مي‌كنم. من و من كردن در اين مواقع لازم است. مي‌خواستم ... البته، مي‌داني، اين دروغ بي‌علت نبود ... من بايد يك ... خيلي دوست داشتم بيش‌تر با تو آشنا شوم ... اگر مايل باشي ... بايد فرصت نه گفتن را ازش بگيرم: امروز عصر، بعد از كار، فرصت داري يك قهوه با هم بخوريم؟ كمي سرخ مي‌شود و شرم‌گينانه به پايين نگاه مي‌كند. اين هم لازم است. بايد باشد.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: