گذر پرنده‌اي از كنار آفتاب (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين نمايش‌نامه‌ي كوتاه گفت و گوي پنج شخصيت است كه عبارت‌اند از: انيوشكا، سربازرس هدايت، ماميوشكا، دكتر نجابت، و آقاي فكرت. براي نمونه از زبان انيوشكا چنين روايت مي‌شود: ".... چيزهايي كه آسان نمي‌گذرند، هركجا كه باشند مي‌آيند و مي‌نشينند روي دامن زن. زن نگاهشان مي‌كند و اين مي‌شود همه‌ي زندگي زن. زن‌ها هميشه مات‌اند. مات به اين زندگي.... كاش هيچ كس زن نبود. من هم معني‌ اين آرمان كه حرفش را مي‌زنند نمي‌دانم.

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: