گزينه اشعار شفيعي كدكني (جيبي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مهار اين شتر مست را كه مي‌گيرد؟ كنون كه مرتعي اين گونه خوش‌چرا ديده‌ست. به سايه‌سار خوش بيد و باد جويباران. دگر نخواهد هرگز به رفته‌ها پيوست. به آب بركه تلخاب شور و كور كوير. و آفتاب گدازان دشت‌ها هرگز. دوباره باز نگردد كه آن حريم شكست.

قیمت محصول:

16,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: