گزينه اشعار شفيعي كدكني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مهار اين شتر مست را كه مي‌گيرد؟ كنون كه مرتعي اين گونه خوش‌چرا ديده‌ست به سايه‌سار خوش بيد و باد جوباران دگر نخواهد هرگز به رفته‌ها پيوست به آب بركه تلخاب شور و كور كوير و آفتاب گدازان دشت‌ها هرگز دوباره باز نگردد كه آن حريم شكست

قیمت محصول:

43,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: