گفتگوي ناتمام مصاحبه در بوئنوس آيرس (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دو نمايشنامه گفت و گوي ناتمام و مصاحبه در بوئنوس‌آيرس به توصيف وقايع شيلي در اوايل دهه 1970 يعني زمان رياست جمهوري سالوادور آلنده كودتاي نظامي پي‌نوشته عليه او اختصاص دارند. واسيلي چيچكوف در گفت و گوي ناتمام با استفاده از شخصيت‌هاي واقعي، مانند آلنده، چه گوارا پي‌ نوشته و .... روايت تقريبا مستندي را از روند به قدرت رسيدن آلنده در شيلي و سپس اجراي كودتاي نظامي عليه او ارائه مي‌دهد و بحث‌هاي مهمي را در زمينه راه‌هاي مختلف مبارزه و تلاش براي دست‌يابي به عدالت اجتماعي مطرح مي‌‌كند. اما گنريخ با راويك، در نمايشنامه مصاحبه در بوئنوس‌آيرس صرفا از شخصيت‌ها و ماجراي تخيلي و غيرمستند استفاده مي‌كند، ولي اين مسئله موجب نمي‌شود كه اثر او در توصيف شرايط سياسي و اجتماعي شيلي در دوره پس از كودتاي پي‌نوشه ناتوان بماند. باراويك ضمن نمايش فضاي فاجعه بار شيلي در آن زمان، به خوبي نقش لايه‌هاي مختلف جامعه را در رخدادهاي سرنوشت‌ساز كشور عيان مي‌سازد و نشان مي‌دهد كه هيچ فرد يا گروهي نمي‌تواند خود را در قبال اين رخدادها مسئول ندانند.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: