گفتگو با نجف دريابندري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

داستان علاقه پيدا كردن من به انگليسي هم جالب است. يادم مي‌آيد سال سوم دبيرستان در امتحان انگليسي تجديد شدم. معلم‌مان يك خانم ارمني بود. خانم خيلي خوبي هم بود. اين تجديدي باعث شد كه من شروع به خواندن انگليسي كنم و اين خواندن همين طور ادامه پيدا كرد و در نتيجه به زبان انگليسي علاقه مند شدم. حدود يك سال با علاقه و پشتكار زياد انگليسي خواندم، وقتي به شركت نفت رفتم، انگليسي هم مي‌دانستم. و همين باعث شد كه مرا از اداره" شيپينگ" با كشتي‌راني بفرستند. رييس اداره شيپينگ يك مرد انگليسي بود كلمه‌اي با من صحبت كرد و كمي تعجب كرد. چون من انگليسي را خوب صحبت مي‌كردم...

قیمت محصول:

39,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: