گوشه نشينان آلتونا (نمايش‌نامه در 5 پرده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اي قرن‌هاي خوشبخت، شما كه با نفرت‌هاي ما آشنا نيستيد چگونه مي‌توانيد به قدرت سفاك عشق‌هاي مهلك ما پي ببريد؟ عشق، نفرت، يك و يك... ما را تبرئه كنيد... اي كودكان زيبا، شما از ما بيرون آمده‌ايد، شما را دردهاي ما ساخته‌اند، اين قرن زن است و مي‌زايد، آيا مادرتان را مي‌خواهيد محكوم كنيد؟

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: