آريان (مجموعه شعر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

قفس تنگه ولي تو فكر ماهم، نشتم تو اتاق راه راهم، همون بهتر نباشي عشق آخر، چي مي‌خواي از من تو خون شناور، قفس مال من و تو مال پرواز، كبوتر با كبوتر باز با باز، ولم كن مرد تو يك عمره مرده، يه عمره از خودش رو دست خورده.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما